Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – CDS0901

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – CDS0901

747
SHARE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Y DƯỢC PASTEUR TP.HCM

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901

Thông báo tập trung:

 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Tòa nhà học lý thuyết để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:
 

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

 

  1. Môn học: Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 ngày 21/7, 27/7, 1/8, 4/8, 9/8, 14/8, 17/8, 22/8, 25/8, 30/8, 5/9, 8/9/2017

  1. Môn Y đức  

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 ngày 24/7, 26/7, 2/8, 7/8, 11/8, 16/8/2017

  1. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 ngày 25/7, 28/7, 3/8, 10/8, 15/8, 18/8/2017

Nhận xét

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp - Phước Long A - Quận 9 - TP.HCM
Tư vấn tuyển sinh: 0996.355.355 - 0886.355.355