0886.355.355

Thời khoá biểu

Thời khoá biểu
thoi-khoa-bieu-cao-dang-duoc-tphcm-lop-cds0902

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – CDS0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Y DƯỢC PASTEUR TP.HCM   THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0902 Thông báo tập trung:  Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09...
thoi-khoa-bieu-cao-dang-duoc-tphcm-lop-cds0901

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – CDS0901

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Y DƯỢC PASTEUR TP.HCM   THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901 Thông báo tập trung:  Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09...
thoi-khoa-bieu-cao-dang-xet-nghiem-cxn0901

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy –...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Y DƯỢC PASTEUR TP.HCM   THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 Thông báo tập trung:  Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09...
thoi-khoa-bieu-cao-dang-dieu-duong-tphcm-cdd0901

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy –...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Y DƯỢC PASTEUR TP.HCM   THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0901 Thông báo tập trung:  Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09...