Những lưu ý đối với các thí sinh dự tuyển trường khối...

Những lưu ý đối với các thí sinh dự tuyển trường khối quân sự?

Những điểm lưu ý liên quan đối với các tiêu chí xét tuyển và điểm chuẩn cần các thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường khối quân sự năm 2018.

Những lưu ý đối với các thí sinh dự tuyển trường khối quân sự?

Bộ Quốc phòng có quy định riêng về điểm chuẩn đối với những thí sinh nam và nữ (nếu có) tham gia dự tuyển theo từng môn xét tuyển và theo từng miền Bắc – Nam (hoặc theo từng khu); về điểm chuẩn chung đối với thí sinh là công nhân và thanh niên ngoài quân đội cũng có mức quy định riêng.

Bên cạnh đó, có những quy định riêng đối với Học viện Khoa học quân sự, đối với ngành Quan hệ quốc tế về đào tạo ngành ngoại ngữ. Một số điểm chuẩn chung đối với các đối tượng nam và nữ trong cả nước tham gia xét tuyển các tổ hợp: D01, D02 vào ngành đào tạo Ngôn ngữ Nga; tổ hợp D01, D04 vào ngành đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Điểm chuẩn chung xét tuyển chung đối với thí sinh có hộ khẩu ở phía Bắc và phía Nam sẽ được Trường Sĩ quan Không quân thực hiện xét tuyển riêng. Bên cạnh đó, chỉ tiêu vẫn còn nhưng số lượng thí sinh có cùng điểm lại cao hơn chỉ tiêu còn lại, xét tuyển theo các tiêu chí phụ, theo công bố của Ban tuyển sinh Quân sự Bộ quốc phòng. Trong đó:

Tiêu chí 1:

Những trường xét tuyển theo tổ hợp các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, thí sinh có điểm thi môn Ngữ Văn cao hơn sẽ được trúng tuyển

Những trường xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học và Toán học, Vật lý, Anh văn, thí sinh có điểm thi môn Toán học cao hơn sẽ được trúng tuyển

Các tiêu chỉ phụ như:

Học viện Quân y: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Hóa học, Sinh học, thí sinh có điểm thi môn Sinh cao hơn sẽ được trúng tuyển

Học viện Khoa học quân sự: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (nhân hệ số 2), thí sinh có điểm thi môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ được trúng tuyển

Trường Sĩ quan Phòng hóa: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ được trúng tuyển; nếu thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh, thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ được trúng tuyển.

Trường Sĩ quan Chính trị: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ được trúng tuyển.

Tiêu chí 2:

Nếu có nhiều thí sinh có cùng điểm, sau khi xét tuyển theo tiêu chí 1 mà nhà trường vẫn còn chỉ tiêu thì xét theo tiêu chí 2:

Những trường xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học và Toán học, Vật lý, Anh Văn, thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn sẽ được trúng tuyển

Những trường xét tuyển theo tổ hợp các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, thí sinh có điểm thi môn Lịch sử cao hơn sẽ được trúng tuyển.

Những tiêu chí phụ riêng được áp dụng:

Học viện Quân y: thực hiện theo tổ hợp các môn thi: Toán học, Hóa học, Sinh học, thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn sẽ được trúng tuyển

Học viên Khoa học Quân sự: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, thí sinh có điểm thi môn Toán học cao hơn sẽ được trúng tuyển

Trường Sĩ quan Phòng hóa: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Hóa học, Sinh học, thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ đươc trúng tuyển

Trường Sĩ quan Chính trị: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn Toán học, Ngữ Văn, Anh Văn, thí sinh có điểm thi môn Ngữ Văn cao hơn sẽ được trúng tuyển.

Tiêu chí 3:

Nếu vẫn có nhiều thí sinh cùng điểm sau khi đã xét tiêu chí 1 và tiêu chí 2, nhà trường vẫn còn chỉ tiêu thì sẽ xét tuyển theo tiêu chí 3:

Những trường xét tuyển theo tổ hợp các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, thí sinh có điểm thi môn Địa lý cao hon sẽ được trúng tuyển

Những trường xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học và Toán học, Vật lý, Anh Văn (trừ Tường Sĩ quan Phòng hóa), thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn Anh Văn cao hơn sẽ được trúng tuyển.

Những trường xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, thí sinh có điểm thi môn Địa lý cao hơn sẽ được trúng tuyển

Một số tiêu chí phụ được xét tuyển như sau:

Học viện Quân y: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán học, Hóa học, Sinh học, thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ được trúng tuyển

Học viện Khoa học quân sự: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, thí sinh có điểm thi môn Ngữ Văn cao hơn sẽ được trúng tuyển

Trường Sĩ quan Phòng hóa: thí sinh có điểm thi môn Vật lý cao hơn sẽ được trúng tuyển

Trường Sĩ quan Chính trị: thực hiện xét tuyển theo tổ hợp môn: Toán học, Hóa học, Anh Văn, thí sinh có điểm thi môn Anh Văn cao hơn sẽ được trúng tuyển.

Nếu khi đã xét tuyển theo 3 tiêu chí nhưng vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của Nhà Trường báo cáo đến Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng để xem xét và quyết định.

Nguồn: caodangyduochcm.edu.vn

 

Nhận xét

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận Bình Tân: 913/3 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0788.913.913 - 0886.355.355

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

SHARE