Văn bằng 2 cao đẳng vật lý trị liệu

Văn bằng 2 cao đẳng vật lý trị liệu

Văn bằng 2 cao đẳng vật lý trị liệu

Văn bằng 2 cao đẳng vật lý trị liệu

Thông báo xét tuyển các lớp Cao đẳng Vật lý trị...

Năm 2022, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các lớp Cao đẳng Vật lý trị liệu đi...

Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu...

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tại TPHCM thông báo tuyển sinh lớp văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng năm 2018 học vào Thứ 7 và Chủ nhật.

Ngành Vật lý trị liệu có tầm quan trọng như thế...

Ngành Vật lý trị liệu ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong ngành y tế cũng như trong cuộc...