Công bố điểm chuẩn các Trường Công an Nhân dân năm 2017

Công bố điểm chuẩn các Trường Công an Nhân dân năm 2017

Mặc dù chưa đến thời gian công bố điểm chuẩn theo quy định của Bộ nhưng các Trường Học viện, Đại học Công an Nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển năm 2017.

Công bố điểm chuẩn các Trường Công an Nhân dân năm 2017

Công bố điểm chuẩn các Trường Công an Nhân dân năm 2017

Thông tin mà Ban truyền thông Cao đẳng Dược TPHCM cập nhật, Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự, đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo…

1. Học viện Chính trị CAND:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

 • C03 Nam phía Bắc 26.0; Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm
 • D01 Nam phía Bắc 26.0
 • C03 Nữ phía Bắc 28.25
 • D01 Nữ phía Bắc 29.0
 • C03 Nam phía Nam 24.25; Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm
 • D01 Nam phía Nam 23.75
 • C03 Nữ phía Nam 26.0
 • D01 Nữ phía Nam 25.75

2. Học viện An ninh nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

 • A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 27.75; Trong số 8 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4
 • C03 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 25.5; Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25
 • D01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 26.25
 • A01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 29.5
 • C03 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 28.0; Trong số 3 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6
 • D01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 29.0; Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2
 • A01 Nam ngành An toàn thông tin 23.5
 • D01 Nam ngành An toàn thông tin 19.75
 • A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27.75
 • D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh 27.25; Trong số 5 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16
 • D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh 30.5.

Điểm chuẩn các trường Công an nhân dân đã có

Điểm chuẩn các trường Công an nhân dân đã có.

3. Học viện Cảnh sát nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

 • A01 Nam 28.0; Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.
 • C03 Nam 25.75; Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.
 • D01 Nam 26.25
 • A01 Nữ 29.5
 • C03 Nữ 28.25
 • D01 Nữ 28.75; Trong số 4 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

4. Trường Đại học An ninh nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

 • A01 Nam 26.75; Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm
 • C03 Nam 25.0; Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95
 • D01 Nam 24.75; Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24.3
 • A01 Nữ 28.5; Trong số 2 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1
 • C03 Nữ 26.25; Trong số 6 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75 D01 Nữ 27.25

5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

 • A01 Nam 26.25″ Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm
 • C03 Nam 25.5; Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5
 • D01 Nam 26.0; Trong số 4 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 2 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8
 • A01 Nữ 28.75
 • C03 Nữ 26.5; Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4
 • D01 Nữ 27.25; Trong số 4 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

Công bố điểm chuẩn các Trường Công an Nhân dân năm 2017

6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy:

Tổ hợp điểm Tiêu chí phụ

 • A00 Nam phía Bắc 28.25; Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 6 thí sinh: 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6
 • A00 Nữ phía Bắc 30.25; Trong số 4 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm
 • A00 Nam phía Nam 27.0; Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 5 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0
 • A00 Nữ phía Nam 28.5 Trong số 6 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.47

7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân:

 • Tổ hợp điểm tiêu chí phụ
 • A01 Nam phía Bắc 23.75
 • D01 Nam phía Bắc 23.25
 • A01 Nữ phía Bắc 27.5
 • D01 Nữ phía Bắc 27.5
 • A01 Nam phía Nam 24.0; Trong số 5 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm
 • D01 Nam phía Nam 22.75
 • A01 Nữ phía Nam 28.25
 • D01 Nữ phía Nam 27.0

Nhìn vào mặt bằng chung, thí sinh có thể thấy để vào các Trường Đại học, Học viện không phải là điều dễ dàng đối với bất kỳ thí sinh nào. Tuy nhiên đây không phải là điểm kết thúc mà mở ra cơ hội khác cho bạn – học Cao đẳng Y Dược TPHCM là sự lựa chọn mà bạn có thể tham khảo. Hiện Trường đang tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM, Cao đẳng Dược và Cao đẳng Xét nghiệm. Nếu thí sinh yêu thích và muốn thử sức với lĩnh vực này có thể gửi hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược TPHCM, Cao đẳng Y Dược TPHCM về địa chỉ:

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM: Địa chỉ Phòng 2B.G02 Tòa nhà học lý thuyết 7 tầng, số 288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM.

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0996.355.355 – 0886.355.355

Nguồn: vtc.vn – Caodangyduochcm.edu.vn

Nhận xét

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận Bình Tân: 913/3 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0788.913.913 - 0886.355.355

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

SHARE