Phương án tuyển sinh Trường Đại học Sư Phạm TPHCM năm 2022

Phương án tuyển sinh Trường Đại học Sư Phạm TPHCM năm 2022

Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2022, theo đó trường dành tối đa 10% chi tiêu cho hình thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

TTMã ngành xét tuyểnTên ngành xét tuyểnTên phương thức xét tuyểnChỉ tiêu (dự kiến)Tổ hợp xét tuyển 1Tổ hợp xét tuyển 2Tổ hợp xét tuyển 3Tổ hợp xét tuyển 4
Tổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chính
17140101Giáo dục họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)8
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên16
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)8B00C00C01D01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG48B00C00C01D01
27140201Giáo dục Mầm nonXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)20
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên40
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển20M00
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG với điểm thi năng khiếu để xét tuyển120M00
37140202Giáo dục Tiểu họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)20
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên40
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)20A00A01D01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG120A00A01D01
47140203Giáo dục Đặc biệtXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)8
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên16
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)8D01C00C15
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG48D01C00C15
57140204Giáo dục Công dânXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5C00C19D01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG30C00C19D01
67140206Giáo dục Thể chấtXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển5T01M08
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG với điểm thi năng khiếu để xét tuyển30T01M08
77140208Giáo dục Quốc phòng – An ninhXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)8
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên16
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)8C00C19A08
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG48C00C19A08
87140209Sư phạm Toán họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)12
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên24
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt24A00ToánA01Toán
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)12A00A01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG48A00A01
97140210Sư phạm Tin họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)9
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên18
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt18A00ToánA01ToánB08Toán
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)9A00A01B08
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG36A00A01B08
107140211Sư phạm Vật lýXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)9
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên18
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt18A00Vật lýA01Vật lýC01Vật lý
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)9A00A01C01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG36A00A01C01
117140212Sư phạm Hoá họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt10A00Hoá họcB00Hoá họcD07Hoá học
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5A00B00D07
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG20A00B00D07
127140213Sư phạm Sinh họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt10B00Sinh họcD08Sinh học
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5B00D08
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG20B00D08
137140217Sư phạm Ngữ vănXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt10D01Ngữ vănC00Ngữ vănD78Ngữ văn
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5D01C00D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG20D01C00D78
147140218Sư phạm Lịch sửXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)8
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên16
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)8C00D14
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG48C00D14
157140219Sư phạm Địa lýXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5C00C04D15D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG30C00C04D15D78
167140231Sư phạm Tiếng AnhXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)15
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên30
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt30D01Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)15D01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG60D01
177140234Sư phạm Tiếng Trung QuốcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt10D01Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5D01D04
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG20D01D04
187140246Sư phạm công nghệXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5A00B00D90A02
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG30A00B00D90A02
197140247Sư phạm khoa học tự nhiênXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10A00A02B00D90
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG60A00A02B00D90
207140249Sư phạm Lịch sử – Địa líXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10C00C19C20D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG60C00C19C20D78
217220101Tiếng Việt và văn hoá Việt NamSử dụng phương thức khác40
227220201Ngôn ngữ AnhXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)19
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên38
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt38D01Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)19D01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG76D01
237220202Ngôn ngữ NgaXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt20D01Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10D01D02D80D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG40D01D02D80D78
247220203Ngôn ngữ PhápXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt20D01Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10D01D03
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG40D01D03
257220204Ngôn ngữ Trung QuốcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)20
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên40
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt40D01Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)20D01D04
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG80D01D04
267220209Ngôn ngữ NhậtXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)12
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên24
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt24D01Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)12D01D06
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG48D01D06
277220210Ngôn ngữ Hàn QuốcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)9
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên18
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt18D01Tiếng AnhD96Tiếng AnhD78Tiếng Anh
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)9D01D96D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG36D01D96D78
287229030Văn họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)9
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên18
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt18D01Ngữ vănC00Ngữ vănD78Ngữ văn
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)9D01C00D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG36D01C00D78
297310401Tâm lý họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10B00C00D01
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG60B00C00D01
307310403Tâm lý học giáo dụcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)9
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên18
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)9A00D01C00
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG54A00D01C00
317310601Quốc tế họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10D01D14D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG60D01D14D78
327310630Việt Nam họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)9
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên18
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt18C00Ngữ vănD01Ngữ vănD78Ngữ văn
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)9C00D01D78
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG36C00D01D78
337440102Vật lý họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)5
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên10
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt10A00Vật lýA01Vật lý
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)5A00A01D90
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG20A00A01D90
347440112Hoá họcXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt20A00Hoá họcB00Hoá họcD07Hoá học
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10A00B00D07
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG40A00B00D07
357480201Công nghệ thông tinXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)15
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên30
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt30A00ToánA01ToánB08Toán
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)15A00A01B08
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG60A00A01B08
367760101Công tác xã hộiXét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)10
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên20
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)10A00D01C00
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG60A00D01C00

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo tin tức từ phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược TPHCM cho hay, Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2022, theo đó trường dành tối đa 10% chi tiêu cho hình thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

Đối với phương thức xét tuyển

Ưu tiên xét tuyển

Áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, cần phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức và đạt từ 6.5 điểm trở lên

Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

Áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022và học lực lớp 12 chuyên xếp loại giỏi

Thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất

Tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức và đạt từ 5.0 điểm trở lên

Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Thể chất

Tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức và đạt từ 5.0 điểm trở lên

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức và có kết quả môn chính đạt từ 5,0 điểm trở lên, đồng thời thỏa một trong hai điều kiện sau

  • Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi
  • Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên

Thời gian nộp hồ sơ

Hồ sơ (dự kiến)

Theo thông tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur, với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, xét tuyển theo kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

  • Phiếu đăng ký xét tuyển (khai báo trực tuyến)
  • Học bạ THPT và các minh chứng theo yêu cầu của xét tuyển (khai báo trực tuyến).

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (các ngành trừ Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất), xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian, phương thức đăng ký xét tuyển (dự kiến)

Đối với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, xét tuyển theo kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đăng ký trực tuyến tại website của nhà trường từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 14/7/2022.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (các ngành trừ Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất), xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đăng ký theo hướng dẫn và khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhận xét

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận Bình Tân: 913/3 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0788.913.913 - 0886.355.355

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

SHARE