0886.355.355

Tin tức Y Dược

Tin tức Y Dược

Nhiều hạn chế trong công tác KCB tại tuyến Y tế...

Tại Hội nghị nâng cao chất lượng trạm y tế xã, phường, đại diện Bộ Y tế đã chỉ ra nhiều hạn chế của tuyến Y tế cơ sở trong công tác khám chữa bệnh, nguồn nhân lực, tài chính...

HSSV khi tham gia bảo hiểm Y tế được hưởng quyền...

Luật Bảo hiểm Y tế hiện hành quy định học sinh – sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, vậy quyền lợi của HSSV khi tham gia bảo hiểm y tế là gì, mức đóng như thế nào?