Pin It

0886.355.355

banner-ads-tphcm

tuyen-sinh-cao-dang-duoc-tphcm

Không đỗ tốt nghiệp THPT có được Xét tuyển Cao đẳng...

Năm nay em thi tốt nghiệp THPT quốc gia, em đã nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tại...

Tuyển sinh Y Dược

NGÀY LỚP HỌC MÔN HỌC PHÒNG HỌC CHI TIẾT
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 NSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10
05/05/2017 DSCQ09k10 Dược lí P.301 Thời khoá biểu lớp DSCQ09K10

Cao đẳng Dược

Cao đẳng Điều dưỡng

Cao đẳng Xét nghiệm

Trung cấp Y Dược

Hỏi đáp tuyển sinh

Hoạt động nhà Trường

Tin tức