Điểm mới trong môn Giáo dục công dân theo Chương trình giáo...

Điểm mới trong môn Giáo dục công dân theo Chương trình giáo dục mới

Giáo dục kinh tế – tài chính là điểm nhấn mạnh mới trong mục tiêu phát triển môn Giáo dục công dân theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Điểm mới trong môn Giáo dục công dân theo Chương trình giáo dục mới

Tính khoa học trong môn Giáo dục công dân được bảo đảm

Nội dung giảng dạy chính trong cả ba cấp bậc học môn Giáo dục công dân là những nội dung giá trị cuộc sống, đạo đức, các kỹ năng sống, pháp luật, kinh tế. Được xây dựng và phát triển theo tuyến nhất định, phát triển nâng cao và mở rộng từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông. Bên cạnh đó, nội dung môn học hiện đại, thiết thực, gắn liền với thực tiễn cuộc sống, những thông tin mang tính thời sự về pháp luật, kinh tế, chính trị, đạo đức, văn hóa…của địa phương, đất nước và của thế giới. Định hướng, phát triển về năng lực cũng như phẩm chất đạo đức cho học sinh.

Nội dung giảng dạy theo chương trình không quy định cụ thể về nội dung cho từng bài giảng, mà yêu cầu về phẩm chất cũng như năng lực đảm bảo, để giáo viên và học sinh có thể phát huy tính sáng tạo trong quá trình học tập. Khuyến khích cho học sinh được khám phá và trải nghiệm, phục vụ cho việc học. Giúp các em có thể học hiệu quả hơn, phục vụ đắc lực để chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sắp đến.

Nội dung giảng dạy về giáo dục được tiếp cận từ lớp 1 đến lớp 12, là những giá trị truyền thống của dân tộc, đất nước, nhân loại. Có tính sư phạm, tính thực tiễn phù hợp với điều kiện về truyền thông văn hóa, kinh tế…của từng đối tượng học sinh theo từng khu vực, vùng miền cụ thể, có điều kiện và tâm lý khác nhau.

Những nội dung giáo dục cần thiết khác như: giáo dục di sản, giáo dục sức khỏe vị thành niên, giáo dục về môi trường, giáo dục bình đẳng giới…phù hợp với những quan điểm và đường lối phát triển của Đảng ta và thực tiễn xã hội. Ngoài ra, chương trình còn định hướng cho người dạy và người học ý thức tự bảo vệ những quyền của cá nhân, tôn trọng quyền và tự do của người khác, tôn trọng nhân phẩm của người khác, có ý thức về nghĩa vụ của bản thân đối với đất nước, đáp ứng về yêu cầu phát triển của đất nước.

Đổi mới nội dung giáo dục kinh tế – tài chính

Nội dung giáo dục kinh tế – tài chính được đổi mới

Học sinh cần nắm chắc về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về kinh tế, đúng với định hướng nền kinh tế thị trường mà đất nước ta đang xây dựng.

Tuy nhiên trong thực tế, thực trạng thanh thiếu niên ở nước ta hiện nay vẫn còn thiếu hiểu biết về các vấn đề kinh tế – tài chính. Nhiều bạn còn chưa hiểu về giá trị của lao động, chi tiêu không hợp lý, chưa được quan tâm đúng cách, khả năng tự quản lý tài chính chưa chặt chẽ, đã dẫn đến nhiều vấn đề trong xã hội.

Chương trình giáo dục mới đã có xác định về mục tiêu đúng đắn về giáo dục học sinh những kỹ năng cơ bản, cần thiết trong cuộc sống, giúp các em có hiểu hiết và sử dụng hợp lý tài chính hiệu quả. Giúp các em có định hướng và xác định công việc, quản lý bản thân trong tương lai, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nội dung về giáo dục kinh tế – tài chính được xác định hiện đại, hợp lý và phù hợp với nhận thức cho từng lứa tối và đúng với nhu cầu của thực tiễn phát triển đất nước ta hiện nay.

Bên cạnh đó, Dự thảo chương trình giáo dục mới còn điều chỉnh một số điều liên quan, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh. Bộ GD – ĐT cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân để nội dung chương trình mới được áp dụng một cách hiệu quả, nhất là trong phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của các em học sinh.

Nguồn: caodangyduochcm.edu.vn

Nhận xét

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận Bình Tân: 913/3 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0788.913.913 - 0886.355.355

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

SHARE